忆江南(云岁迎春楼上月)拼音版

作者:冯延巳 朝代:唐朝
忆江南(云岁迎春楼上月)原文
【忆江南】 云岁迎春楼上月, 正是西窗,夜凉时节。 玉人贪睡坠钗云, 粉消香薄风天真。 人非风月长依旧, 破镜尘筝,一梦经年瘦。 今宵帘幕扬花阴, 空馀枕泪独伤心。
忆江南(云岁迎春楼上月)拼音版
【yì jiāng nán 】 yún suì yíng chūn lóu shàng yuè , zhèng shì xī chuāng ,yè liáng shí jiē 。 yù rén tān shuì zhuì chāi yún , fěn xiāo xiāng báo fēng tiān zhēn 。 rén fēi fēng yuè zhǎng yī jiù , pò jìng chén zhēng ,yī mèng jīng nián shòu 。 jīn xiāo lián mù yáng huā yīn , kōng yú zhěn lèi dú shāng xīn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

冯延巳的诗词大全 冯延巳的代表作 写过的诗词

《醉桃源(角声吹断陇梅枝)》 《鹊踏枝·清明》 《清平乐·雨晴烟晚》 《更漏子(雁孤飞)》 《归自谣(春艳艳)》 《采桑子·花前失却游春侣》 《鹊踏枝·清明》 《抛球乐·逐胜归来雨未晴》 《点绛唇(荫绿围红)》 《舞春风(一名瑞鹧鸪)》 《金错刀(一名醉瑶瑟)》 《醉花间(林雀归栖撩乱语)》 《应天长(兰房一宿还归去)》 《鹊踏枝·谁道闲情抛弃久》 《上行杯(落梅着雨消残粉)》 《采桑子(画堂昨夜愁无睡)》 《谒金门·风乍起》 《三台令(南浦)》 《南乡子·细雨湿流光》 《更漏子(秋水平)》 《三台令(春色)》 《寿山曲(铜壶滴漏初尽)》 《清平乐·雨晴烟晚》 《思越人(与本调不同)》 《长相思(红满枝)》 《醉桃源(南园春半踏青时)》 《采桑子(寒蝉欲报三秋候)》 《采桑子·花前失却游春侣》 《鹊踏枝·梅落繁枝千万片》 《忆江南(二首,与本调不同)》 《醉花间(晴雪小园春未到)》 《采桑子(洞房深夜笙歌散)》 《鹊踏枝·几日行云何处去》 《更漏子(金剪刀)》 《金错刀(日融融)》 《菩萨蛮·回廊远砌生秋草》 《浣溪沙·春到青门柳色黄》 《长命女(春日宴)》 《采桑子(小堂深静无人到)》 《归自谣(寒山碧)》 《鹊踏枝·梅落繁枝千万片》 《忆江南(今日相逢花未发)》 《忆秦娥(风淅淅)》 《应天长(石城山下桃花绽)》 《相见欢(晓窗梦到昭华)》 《归国谣》 《抛球乐·逐胜归来雨未晴》 《更漏子(风带寒)》 《采桑子(马嘶人语春风岸)》 《长命女·春日宴》 《蝶恋花·几度凤楼同饮宴》 《鹊踏枝·几日行云何处去》 《采桑子(樱桃谢了梨花发)》 《思越人(酒醒情怀恶)》 《采桑子(酒阑睡觉天香暖)》 《蝶恋花》 《更漏子(夜初长)》 《点绛唇》 《贺圣朝》 《浣溪沙·春到青门柳色黄》 《阮郎归》 《虞美人(玉钩弯柱调鹦鹉)》 《采桑子(昭阳忆得神仙侣)》 《芳草渡(梧桐落)》 《上行杯(与本调不同)》 《采桑子(画堂灯暖帘栊卷)》 《鹊踏枝·谁道闲情抛弃久》 《采桑子(西风半夜帘栊冷)》 《谒金门·风乍起》 《醉花间(月落霜繁深院闭)》 《寿山曲》 《贺圣朝(金丝帐暖牙床稳)》 《采桑子(风微帘幕清明近)》 《谒金门(风乍起)》 《菩萨蛮·回廊远砌生秋草》 《采桑子(笙歌放散人归去)》 《长命女·春日宴》 《忆江南(云岁迎春楼上月)》 《采桑子(中庭雨过春将尽)》 《采桑子(花前失却游春侣)》 《鹤冲天(晓月坠)》 《三台令(明月)》 《应天长(石城花落江楼雨)》 《三台令》

冯延巳简介

冯延巳 (903--960)又名延嗣,字正中,五代广陵(今江苏省扬州市)人。在南唐做过宰相,生活过得很优裕、舒适。他的词多写闲情逸致辞,文人的气息很浓,对北宋初期的词人有比较大的影响。宋初《钓矶立谈》评其“学问渊博,文章颖发,辩说纵横”,其词集名《阳春集》。

南唐开国时,因为多才艺,先主李昪任命他为秘书郎,让他与太子李璟交游。后来李璟为元帅,冯延巳在元帅府掌书记。李璟登基的第二年,即保大二年(944年),就任命冯延巳为翰林学士承旨。到保大四年(946年),冯延巳终于登上了宰相的宝座。第二年,陈觉、冯延鲁举兵进攻福州,结果死亡数万人,损失惨重。李璟大怒,准备将陈觉、冯延鲁军法处死。冯延巳为救两人性命,引咎辞职,改任太子太傅。保大六年(948年),出任抚州节度使。在抚州呆了几年,也没有做出什么政绩。到了保大十年(952),他再次荣登相位。

延巳当政期间,先是进攻湖南,大败而归。后是淮南被后周攻陷,冯延鲁兵败被俘,另一宰相孙晟出使后周被杀。958年,冯延巳被迫再次罢相。当时朝廷里党争激烈,朝士分为两党,宋齐丘、陈觉、李征古、冯延巳等为一党,孙晟、常梦锡、韩熙载等人为一党。几次兵败,使得李璟痛下决心,铲除党争。于958年下诏,历数宋齐丘、陈觉、李征古之罪,宋齐丘放归九华山,不久就饿死在家中,陈觉、李征古被逼自杀。至此,宋党覆没。而冯延巳属于宋党,居然安然无恙,表明李璟对冯延巳始终信任不疑,也可能是冯延巳作恶不多。罢相两年后,即公元960年,冯延巳因病去世,终年五十八岁。也就是这一年,赵匡胤夺取天下,建立起北宋王朝。再过一年(961),李璟去世,李煜即位。

冯延巳的人品,颇受非议,常常被政敌指责为“奸佞险诈”(文莹《玉壶清话》卷十),“谄媚险诈”(陆游《南唐书·冯延巳传》)。他与魏岑、陈觉、查文徽、冯延鲁五人被称为“五鬼”。政敌的攻击,难免言过其实,但冯延巳一再被人指责,似乎也不是毫无根据。冯延巳的政治见解和政治才干确属平庸。比如他曾说:“先主李昪丧师数千人,就吃不下饭,叹息十天半月,一个地道的田舍翁,怎能成就天下的大事。当今主上(李璟),数万军队在外打仗,也不放在心上,照样不停地宴乐击鞠,这才是真正的英雄主。”(据马令《南唐书·冯延巳传》)这番话,足见冯延巳政治上的平庸荒唐。

跟李璟、李煜一样,冯延巳也多才多艺,这也是李璟信任他的重要原因。他又工书法,《佩文斋书画谱》列举南唐十九位书法家的名字,其中就有冯延巳的大名。他的诗也写得工致,但流传下来的仅有一首。不过冯延巳最著名最有成就的,还是词。冯延巳词的特点,可以用四个字来概括:因循出新。所谓“因循”,是说他的词继承花间词的传统,创作目的还是“娱宾遣兴”,题材内容上也没有超越“花间词”的相思恨别、男欢女爱、伤春悲秋的范围。所谓“出新”,是说他的词在继承花间词传统的基础上,又有突破和创新。

本文提供忆江南(云岁迎春楼上月)原文,忆江南(云岁迎春楼上月)翻译,忆江南(云岁迎春楼上月)赏析,忆江南(云岁迎春楼上月)拼音版,冯延巳简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/3946.html